Duurzaamheid

MVO staat bij Selecta voor innovatie en duurzame relaties, waarbij we investeren in vooruitgang voor alle betrokkenen.

 

Download ons MVO-rapport
 1. Home
 2. Over Selecta
 3. Duurzaamheid

Koffie en duurzaamheid

Koffie is na olie het meest verhandelde product op de wereldmarkt. Ieder jaar wordt wereldwijd 7 miljoen ton koffie geproduceerd en is het inkomen van 100 miljoen mensen afhankelijk van koffie. Duurzaam en sociaal ondernemen vinden wij bij Selecta daarom extra belangrijk. Wij passen de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toe in ieder aspect van onze dienstverlening.

Ons duurzaamheidsbeleid

 • Respect voor ons milieu
  Respect voor ons milieu Wij streven ernaar de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren door onze CO2-voetafdruk te verkleinen en door bij te dragen aan een circulaire economie. We richten ons op het duurzame gebruik van ons wagenpark, het aanbieden van energie-efficiënte automaten en het beperken van onze afvalstromen, waaronder plastic, wegwerpartikelen en koffiedik.
 • Onze verantwoorde producten
  Onze verantwoorde producten We streven ernaar onze grondstoffen en producten op een duurzame manier in te kopen en het stimuleren van gezondere keuzes door middel van onze innovatieve concepten. We bieden een groot assortiment aan duurzame producten en uiteenlopende gezonde snacks en dranken.
 • Ondersteuning van onze community
  Ondersteuning van onze community We willen een positieve bijdrage leveren aan de landen en gemeenschappen waarin we actief zijn. We investeren in initiatieven in de landen van herkomst en we participeren binnen lokale Europese gemeenschappen.
 • Een prettige werkomgeving
  Een prettige werkomgeving We bieden onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving. We geloven in onze mensen en hun groeipotentie en we bieden trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden.
00:00 / 00:00

Wat betekent MVO voor ons?

Selecta is totaalleverancier voor de warme dranken voorziening. Voor ons heeft MVO daarom betrekking op de ingrediënten, automaten en service. Hierbij geven wij aandacht aan zowel people, planet en profit. Belangrijke pijlers binnen Selecta’s MVO beleid zijn:

 • (H)eerlijke ingrediënten: vanuit onze eigen branderij in Dordrecht leveren wij heerlijke en duurzaam gecertificeerde koffie, thee, suiker en topping. Denk aan Fairtrade en/of Biologisch gecertificeerde melanges. Daarnaast leveren wij volledig recyclebare disposables, zoals biologisch afbreekbare koffiebekers en FSC gecertificeerde houten roerstaafjes. Zo zorgen wij voor een volledig duurzaam productassortiment.
 • Energiezuinige automaten: onze automaten zijn standaard uitgerust met een eco-modus en hebben energielabel A of hoger. Daarnaast zijn de automaten gemaakt van duurzame materialen en hierdoor langdurig inzetbaar. Wij bieden refurbished automaten aan en zorgen voor hoogwaardige recycling na gebruik.
 • Efficiënte service: Selecta werkt met een landelijk servicenetwerk met monteurs uit de regio. Standaard voeren wij preventief onderhoud uit. Op deze manier voorkomen wij storingen én onnodige servicekilometers.
 • Circulair ondernemen: om bij te dragen aan de circulaire economie bieden wij onze klanten een oplossing voor iedere reststroom. Of het nu gaat om koffiedik of gebruikte bekers, samen met onze ketenpartners zorgen we dat de reststroom een 2e leven krijgt.
 • Ondersteuning van de gemeenschap: we ondersteunen gemeenschapsinitiatieven zowel lokaal als wereldwijd. Naast projecten in de landen van herkomst, o.a. in Kameroen en Rwanda, zijn we partner van Villa Pardoes en Stichting Jarige Job in Nederland.  

ISO14001 & CO2-prestatieladder

Selecta laat haar MVO beleid en duurzame activiteiten onafhankelijk toetsen door externen. Zo beschikken we over het ISO14001 certificaat voor milieumanagement en hebben we in 2020 niveau 3 van de CO2-prestatieladder bereikt. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem. Het stimuleert bedrijven om op structurele wijze CO2 te reduceren en behelst 5 niveaus. Daarnaast publiceert Selecta jaarlijks een uitgebreid duurzaamheidsverslag waarin de vier strategische pijlers van Selecta worden uitgediept.

Wij zijn ambitieus en we werken graag samen met klanten en andere belanghebbenden aan een duurzame toekomst.

CO2 doelstelling

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters gaan samen hun CO2 footprint sterk verlagen. Door de integrale benadering van CO2-reductie dragen wij bij aan de mondiale klimaatdoelstellingen en kunnen we een enorme impact maken. Samen hebben we de ambitie opgesteld om onze footprint in 2030 te halveren ten opzichte van 2019.

2020 was een bijzonder jaar voor Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters, ook wij zijn getroffen door COVID. Wel zijn wij erin geslaagd om onze CO2 footprint te verminderen.

In 2019 was onze footprint 7.316 ton CO2, die hebben we in 2020 gereduceerd tot een footprint van 5.899 ton CO2. Dit is een reductie van 19,4 %. Daarbij willen we wel vermelden dat de footprint van 2020 extra CO2 uitstootgegevens bevat. In 2020 hebben we ook gemeten wat de uitstoot is van woon-werk verkeer van onze medewerkers. Dit is 8% van de totale uitstoot.

Hieronder is onze CO2 footprint visueel weergegeven in de verschillende uitstoot bronnen.

CO2 Footprint
Onze CO2 footprint wordt vooral bepaald door de uitstoot van ons zakelijke wagenpark en het branden en produceren van koffie. Om onze ambitie en doelstellingen te kunnen realiseren, nemen wij de volgende maatregelen op de grootste uitstootbronnen:

Scope 1

 • Elektrisch vervoer wordt de norm.
 • Wij besparen brandstof voor onze operators en monteurs door het gebruik van een slimme routeplanning-software gebaseerd op telemetrie. Hierdoor voorkomen we onnodige kilometers.
 • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’.

Scope 2

 • Zonnepanelen op het dak van de branderij.
 • Lampen worden als de levensduur is afgelopen vervangen door ledlampen. Ook bij interne verbouwingen kiezen we voor een versnelde implementatie van ledlampen.
 • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom.

Participaties

Ondanks de bewogen afgelopen 2 jaren zijn wij wel onverminderd door blijven gaan met het aansluiten bij initiatieven en participaties om samen met verschillende stakeholders bij te dragen aan duurzaamheid. De afgelopen 2 jaar heeft dit voor ons het volgende opgeleverd;

De groene pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich actief inzetten op het gebied van duurzaamheid. Met de groene pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging.

Ook heeft Pelican Rouge Coffee Roasters zich aangesloten bij het platform Duurzame Bedrijven Route; vanaf 2022 vindt er een jaarlijkse Duurzame Bedrijven Route plaats, waarbij bedrijven de mogelijkheid krijgen om bij elkaar in de keuken te kijken en ideeën op te doen om hun eigen bedrijf te gaan verduurzamen. Dit te is een samenwerking van Platform Duurzame Bedrijven met het ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de gemeenten uit regio Drechtsteden en gemeente Molenlanden.

Certificeringen

Om te zorgen dat de koffieboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de impact op de natuur en het milieu wordt geminimaliseerd, zijn er keurmerken opgericht. Deze keurmerken zijn wereldwijd erkend. De belangrijkste keurmerken zijn; Fairtrade Max Havelaar, EKO, UTZ en RFA (Rainforest Alliance). De gecertificeerde producten van Selecta dragen één of meerdere van onderstaande keurmerken:

 • Fairtrade

Het Fairtrade keurmerk geeft de boeren een gegarandeerde minimumprijs voor hun producten en een ontwikkelpremie. Boeren moeten zich hiervoor verenigen in coöperaties en werknemers in werknemerscomités. De boerenorganisaties kunnen een vooruitbetaling krijgen, om direct na de oogst de medewerkers te kunnen betalen. Fairtrade zet zich in voor langdurige handelsrelaties en stelt ook milieueisen. Zo moeten boeren voldoen aan de nationale en internationale milieuregelgeving.

 • BIO

Het Europese keurmerk voor biologisch geeft de garantie dat een product biologisch geteeld is. Ieder EU-land heeft een organisatie die controleert of producten biologisch worden geproduceerd. In Nederland is dit Skal. Producten met het BIO-keurmerk zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest.

 • UTZ Certified

UTZ is een keurmerk op koffie, thee en cacao. UTZ gecertificeerde producten dragen bij aan betere socio-economische omstandigheden voor boeren, door ze te leren over en investeren in betere landbouwmethodes. UTZ stelt ook milieueisen, zoals het voorkomen van ontbossing en een effectief afvalbeleid.

 • Rainforest Alliance (RFA)

Het Rainforest Alliance keurmerk staat voor het natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw, bosbouw en toerisme. Een product wordt alleen RFA gecertificeerd wanneer minimaal 90% van de ingrediënten gecertificeerd zijn.